10/19/10

Manhid

Sadya bang ganito ang pakiramdam,
Kapag ang magmahal ay hindi mo na alam?
Ang lahat sa'yo ay pilit lalayo?
Maiiwan kang nag-iisa sa mundo.

Bakit nga ba naging ganito?
Hindi nga ba't dahil sa'yo?
Ang pagiging manhid at kahibangan,
Sa'yo ko lang lahat natutunan.

Mukang masaya ngang mag-isa,
Wala kang iba na inaalala.
Pero magiging sino na kaya ako,
Kung wala ng masasandalan ang aking pagkatao.

Sino na kaya ang magtuturo sa akin?
Na maibalik ang nasira kong damdamin.
Sino na kaya ang magbibigay sa akin?
Ng pagkakataong muling magmahal, at mahalin..

No comments:

Post a Comment